כתובת

סטודיו תנועות
 חורב 17
חיפה

טלפון

+972-52-5096192

+972-52-3452879

Email

ada.orni@gmail.com

lnemera@gmail.com


“למנהלת קבוצת מחול "כרמלה

נועה שילה

+972-54-4685554